Salomon ondersteunt Gemeente Nieuwkoop in de roadmap naar de Cloud

De Gemeente Nieuwkoop is een middelgrote, moderne gemeente in het groene hart van Nederland. De gemeente heeft als doelstelling om haar 27.916 inwoners goed te bedienen. https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/

De visie van de gemeente omvat onder anderen thema’s als “Wij werken voor en samen met de Nieuwkoopse samenleving” en “Wij zijn transparant en het gemeentebestuur en de Nieuwkoopse samenleving kunnen op ons bouwen”.

Het realiseren van deze visie wordt mogelijk door moderne, flexibele en betrouwbare digitale dienstverlening en ondersteuning van gemeentelijke diensten.

Vanuit die doelstelling is eind 2015 besloten om de IT voorzieningen voor zo’n 225 medewerkers te moderniseren en stap-voor-stap naar de Cloud te brengen.

Salomon IT Solutions ondersteunt de gemeente in die transitie met zowel technische kennis, als met transitie management naar een vraag georiënteerde dienstverlening. Niet alleen moeten er technische keuzes gemaakt worden, maar tegelijkertijd moet de interne organisatie zich transformeren naar een regie rol in plaats van een uitvoerende rol.

“Salomon heeft de juiste mix van zowel technische kennis, als organisatorische ervaring om de Gemeente Nieuwkoop te ondersteunen in haar keuzes. Bovendien werkt Salomon goed samen met de leveranciers die wij hebben gekozen.”, aldus Manager I&A van de gemeente, mevrouw Chantal Hoppe, “Dankzij Salomon maken wij de juiste keuzes en boeken wij samen met onze leveranciers de gewenste voortgang. Salomon houdt alle partijen scherp. Dat maakt de transitie naar de Cloud voor ons een doelgerichte operatie.”

´… Dankzij Salomon maken wij de juiste keuzes…”

Contact

Olympisch Stadion 22-24
1076 DE Amsterdam

Telefoon: +31 (0)6 11 58 33 23
E-mail: info@salomon-it.nl 

Nieuwsbrief

Meest recente bericht

Vacature: Security Consultant

Vacature: Security Consultant

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

Vacature: Service Management Consultant

Vacature: Service Management Consultant

Van een Service Management consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan het invoeren, ontwikkelen en het verbeteren van een Service Management systeem inclusief het tot stand brengen en optimaliseren van de bijbehorende processen en procedures. Tevens ben jij in staat om klanten te adviseren en begeleiden in de selectie en transitie van en naar een nieuwe IT-leverancier. De keuze hiervoor maak je gebaseerd op de feiten en behoeftes van de klant. Jouw advies en begeleiding van de klant is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.