“Wij geven het inzicht en jij maakt de juiste keuzes.”

IT Succes Management

Jouw organisatie kan efficiënter werken door betere IT. Salomon realiseert succes in IT door haar klanten inzicht te geven op basis waarvan de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en door deze om te zetten in de juiste acties. Keuzes die gebaseerd zijn op onderbouwde feiten die vanuit jouw organisatie zijn gekomen. Acties die gebaseerd zijn op onze kennis, ervaring in de markt maar voornamelijk, door te begrijpen wat de drijfveer is van jouw bedrijf.

Toenemende druk vanuit de gebruikersorganisatie, noodzakelijke veranderingen in de IT-Infrastructuur, wel of geen Cloudcomponenten, keuzes maken tussen projecten (vernieuwing) en beheeractiviteiten (consolidatie). Bijna iedere IT-manager herkent deze hectiek en probeert de weegschaal in evenwicht te houden. Salomon-IT verzamelt de benodigde informatie, beschrijft de quick wins en levert een heldere roadmap op waarbij er ondersteuning geboden wordt bij realisatie hiervan.

Kortom: Wij geven het inzicht en jij maakt de juiste keuzes.

"Dankzij Salomon maken wij de juiste keuzes.”

“Salomon toont niet alleen potentiële risico’s, maar ook vervolgstappen”

“Vertrouwen was daarbij belangrijk”: “Je haalt wel iemand binnen die je alles laat zien. Dan moet dat iemand zijn waar je vertrouwen in hebt.”

.

IT-infrastructuur

Salomon geeft inzicht in het functioneren van de IT-infrastructuur.

Assesments

Salomon verzamelt de juiste informatie, zet dit om in heldere rapportages waarin de vervolgstappen, quick wins en Roadmap worden beschreven.

Gebruikerservaring

Salomon geeft inzicht in de eindgebruikerservaring van uw medewerkers.

Salomon heeft vier duidelijke stappen gedefinieerd op weg naar IT succes management.

Assesment

Meten is weten. Door de huidige situatie (IST) vooraf inzichtelijk te maken ben je beter in staat om te bepalen welke stappen er nodig zijn om tot de gewenste eindsituatie (SOLL) te komen. Een assessment levert een compleet overzicht, gebaseerd op feiten.

Roadmap Design

Eisen, wensen, programma’s, projecten, Quick wins, enz. Het volledige traject verwerken wij in een Roadmap. Hierin staat exact beschreven wat er nodig is en wanneer je welke stappen moet zetten om je doelstellingen te bereiken.

Roadmap management

Vaak overheerst de waan van de dag en/of zijn er andere prioriteiten. Salomon voert daarom graag de regie over jouw Roadmap en garandeert dat de gewenste doelen bereikt worden binnen een vooraf vastgesteld budget en tijdspad.

Ontzorgen

Salomon richt zich op de lange termijn. Niet alleen de stip op de horizon maar ook dat wat daarna komt moet in kaart worden gebracht. De IT-wereld verandert dagelijks. Salomon blijft graag jouw vertrouwde partner om deze veranderingen op gestructureerde wijze te borgen.

Laatste nieuws

Vacature: Security Consultant

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

Lees meer

Vacature: Service Management Consultant

Van een Service Management consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan het invoeren, ontwikkelen en het verbeteren van een Service Management systeem inclusief het tot stand brengen en optimaliseren van de bijbehorende processen en procedures. Tevens ben jij in staat om klanten te adviseren en begeleiden in de selectie en transitie van en naar een nieuwe IT-leverancier. De keuze hiervoor maak je gebaseerd op de feiten en behoeftes van de klant. Jouw advies en begeleiding van de klant is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Lees meer

Salomon IT & MVGM: innovatie met oog op de relatie

‘’De samenwerking met Salomon IT heeft ons heel veel gebracht’’ Zegt Cor Treure CIO van MVGM terwijl hij samen met Eric Kuiper, Business Unit Manager van Salomon IT, terugblikt op de samenwerking van de afgelopen anderhalf jaar. Het verloop van het gesprek tussen Kuiper en...

Lees meer

  Contact

  Olympisch Stadion 22-24
  1076 DE Amsterdam

  Telefoon: +31 (0)6 11 58 33 23
  E-mail: info@salomon-it.nl 

  Nieuwsbrief

  Meest recente bericht

  Vacature: Security Consultant

  Vacature: Security Consultant

  Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

  Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

  Vacature: Service Management Consultant

  Vacature: Service Management Consultant

  Van een Service Management consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan het invoeren, ontwikkelen en het verbeteren van een Service Management systeem inclusief het tot stand brengen en optimaliseren van de bijbehorende processen en procedures. Tevens ben jij in staat om klanten te adviseren en begeleiden in de selectie en transitie van en naar een nieuwe IT-leverancier. De keuze hiervoor maak je gebaseerd op de feiten en behoeftes van de klant. Jouw advies en begeleiding van de klant is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.