“Wij geven het inzicht en jij maakt de juiste keuzes.”

IT Succes Management

Jouw organisatie kan efficiënter werken door betere IT. Salomon realiseert succes in IT door haar klanten inzicht te geven. Deze inzichten vormen de basis waarop de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en waarna de  juiste acties kunnen worden ondernomen. Keuzes die gebaseerd zijn op onderbouwde feiten die uit jouw organisatie voortkomen. Acties die gebaseerd zijn op onze kennis, ervaring in de markt maar voornamelijk, door te begrijpen wat de drijfveer is van jouw bedrijf.

Toenemende druk vanuit de gebruikersorganisatie, noodzakelijke veranderingen in de IT-Infrastructuur, wel of geen Cloudcomponenten, keuzes maken tussen projecten (vernieuwing) en beheeractiviteiten (consolidatie). Bijna iedere IT-manager herkent deze hectiek en probeert de weegschaal in evenwicht te houden. Salomon-IT verzamelt de benodigde informatie, beschrijft de quick wins en levert een heldere roadmap op waarbij er ondersteuning geboden wordt bij realisatie hiervan.

Kortom: Wij geven het inzicht en jij maakt de juiste keuzes.

"Dankzij Salomon maken wij de juiste keuzes.”

“Salomon toont niet alleen potentiële risico’s, maar ook vervolgstappen”

“Vertrouwen was daarbij belangrijk”: “Je haalt wel iemand binnen die je alles laat zien. Dan moet dat iemand zijn waar je vertrouwen in hebt.”

.

IT-infrastructuur

Salomon geeft inzicht in het functioneren van de IT-infrastructuur.

Assessments

Salomon verzamelt de juiste informatie, zet dit om in heldere rapportages waarin de vervolgstappen, quick wins en Roadmap worden beschreven.

Gebruikerservaring

Salomon geeft inzicht in de eindgebruikerservaring van uw medewerkers.

Salomon heeft vier duidelijke stappen gedefinieerd op weg naar IT succes management.

Assessment

Meten is weten. Door de huidige situatie (IST) vooraf inzichtelijk te maken ben je beter in staat om te bepalen welke stappen er nodig zijn om tot de gewenste eindsituatie (SOLL) te komen. Een assessment levert een compleet overzicht, gebaseerd op feiten.

Roadmap Design

Eisen, wensen, programma’s, projecten, Quick wins, enz. Het volledige traject verwerken wij in een Roadmap. Hierin staat exact beschreven wat er nodig is en wanneer je welke stappen moet zetten om je doelstellingen te bereiken.

Roadmap management

Vaak overheerst de waan van de dag en/of zijn er andere prioriteiten. Salomon voert daarom graag de regie over jouw Roadmap en garandeert dat de gewenste doelen bereikt worden binnen een vooraf vastgesteld budget en tijdspad.

Ontzorgen

Salomon richt zich op de lange termijn. Niet alleen de stip op de horizon maar ook dat wat daarna komt moet in kaart worden gebracht. De IT-wereld verandert dagelijks. Salomon blijft graag jouw vertrouwde partner om deze veranderingen op gestructureerde wijze te borgen.

Laatste nieuws

De moderne werkplek, bestaat die eigenlijk wel?

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

Lees meer

Partners in Salomon: ‘’Niets veranderd, maar toch een wereld van verschil…’’

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

Lees meer

Vacature: Business Consultant Cloud

Van een Business consultant Cloud verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden hun Cloud strategie en Roadmap. Dit op primair tactisch en strategisch niveau (C-level en management).

Lees meer

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 (0)6 11 58 33 23
E-mail: info@salomon-it.nl 

Nieuwsbrief

Meest recente bericht

De moderne werkplek, bestaat die eigenlijk wel?

De moderne werkplek, bestaat die eigenlijk wel?

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.

De moderne werkplek, bestaat die eigenlijk wel?

Partners in Salomon: ‘’Niets veranderd, maar toch een wereld van verschil…’’

Dankzij jouw bijdrage is de klant in staat om zelfstandig continu te verbeteren in zijn digitale omgeving. Daarnaast leg je bedrijfseigen eisen vast ten aanzien van de norm, borgt en verbetert deze. Jouw advies is gebaseerd op een gestructureerde en gefundeerde argumentatie.

Van een Security consultant verwachten wij een professionele inzet en drive om bij verschillende klanten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, invoering en het onderhouden van een managementsysteem. Dit veelal gericht op informatiebeveiliging, IT-beveiliging en privacy.