Bestaat er wel zoiets als een Cloud strategie?

Met enige regelmaat kom je de term “Cloud-strategie” wel ergens tegen. Het “bekt” lekker en klinkt goed. In de werkelijkheid is de Cloud niets meer dan een “delivery” of een zogenaamd “operating” model. Onderdeel van je IT-strategie, absoluut, maar een strategie op zich is het niet. Paul Maritz omschrijft het, met name in het eerste deel van zijn uitspraak passend “Cloud is about how you do computing, not where you do computing”.

Een strategisch plan bestaat uit een gedetailleerd document waarin verschillende facetten van je organisatie aan bod komen en gaat verder dan alleen technologische oplossingen en-of ontwikkelingen. Er wordt gekeken naar en rekening gehouden met mogelijke risico’s, kosten (prognose), budgetten, gedane investeringen, lopende projecten, sterktes en zwaktes (SWOT), hoe de huidige IT-afdeling (en andere afdelingen) er uit ziet/zien en opereert (RACI) gestelde doelen plus aanpak, en meer.

De uitwerking kan en zal per organisatie verschillen. Duidelijk is wel dat technologie een ondersteunende rol vervult en geen “doel” op zich is – vanzelfsprekend geldt dit ook voor alle denkbare Cloudoplossingen. In de basis dient een strategisch IT-plan te omschrijven hoe technologie de organisatorische en business gedreven behoeften ondersteund, versterkt of misschien wel veranderd, en niet andersom.

Hoewel een dergelijk plan of document een enigszins “beladen” inhoud heeft, of kan hebben, geldt ook hier opnieuw het zogenaamde KISS (Keep It Stupid Simple) principe. Niemand zit te wachten op een lijvig document van 100+ pagina’s vol met ingewikkelde vakjargon. Wees duidelijk in je taalgebruik en draai er niet om heen.

Ook voor jou van toepassing

IT is niet meer weg te denken uit het dagelijkse bedrijfsleven. Sterker nog, zonder IT sluit waarschijnlijk 90+% van de bedrijven binnen enkele weken de deuren, zo niet meer, klein en groot. IT ondersteund het huidige productieproces en zorgt voor nieuwe, vaak innovatieve, manieren van werken en-of produceren. Mits op juiste wijze toegepast.

Voorbeelden van bedrijven die dachten dat innovatie en vernieuwing niet aan hen besteed was, of dat ze het wel uit konden stellen zijn er voldoende. Of beter gezegd, die waren er voldoende.

Je begrijpt, als je vandaag de dag denkt weg te komen met een “ik leef van dag tot dag” mentaliteit en je “zo nu en dan” je huidige manier van werken eens onder de loep neemt zonder dat daar een gedegen plan achter schuil gaat kun je de deksel wel eens lelijk op je neus krijgen.

Roadmapping

Als onderdeel van je bredere IT-strategie werp je een blik op de huidige technologische staat van je organisatie en creëer je een beeld van waar IT de komende 2 tot 3 jaar (plus minus) naar toe zou willen / moeten groeien. Door hier vervolgens een gedetailleerde Roadmap aan te koppelen zorg je voor overzicht in de vorm van tijdslijnen, kosten en deliverables, draagvalk door onderbouwing en zorg je dat IT en “de business” dichter naar elkaar toe groeien en elkaar beter begrijpen.

Op deze manier creëer je een brug tussen de bedachte strategie, visie en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. De welbekende “stip op de horizon” komt zo snel(ler) dichterbij.

Regie en overzicht

Kleinere (IT) organisaties worstelen vaak met een te kort aan kundig IT-personeel, als ze die überhaupt al in dienst hebben. Hetzelfde geldt voor IT management. Het is er allemaal wel, maar vaak speelt er dusdanig veel binnen dergelijke organisaties dat men het overzicht verliest. Als gevolg krijgen projecten niet de aandacht die ze verdienen wat het eindresultaat niet ten goede komt.

Het inhuren van personeel biedt uitkomst, evenals het uit handen geven van de regie op lopende projecten en het uitstippelen van de IT-strategie voor de komende maanden tot jaren. Met enige regelmaat tussentijds evalueren en waar nodig bijsturen voorkomt verrassingen achteraf. Kortom, het verkrijgen van overzicht en inzicht en op basis daarvan de juiste keuzes maken.

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht