Een goede IT-roadmap – 10 voordelen en kenmerken op een rij

In een goede roadmap gaan technologiekeuzes hand-in-hand met organisatie gedreven aanpassingen. Vaak wordt vergeten dat die twee kanten van een succesvolle IT-organisatie onderling verbonden zijn. Juist in een tijdperk waarin oplossingen meer-en-meer cloud-gebaseerd zijn, komt het erop aan om verandering te verankeren binnen het IT-team. Onderstaand vind je een tiental kenmerken en voordelen die een goed ontwikkelde, en onderhouden, roadmap met zich meebrengt.   

 

Voordelen en kenmerken van een goede IT-roadmap

  1. Een roadmap zorgt voor overzicht, duidelijkheid en niet onbelangrijk, gemoedsrust. Je hebt als team een gezamenlijk doel waar je naar toe werkt (de welbekende stip op de horizon) op de korte, middellange of lange termijn. Er worden afspraken gemaakt over het wat, wanneer en door wie en er wordt vastgelegd welke deliverables er op welk moment worden verwacht.
  2. Een roadmap maakt een belangrijk deel uit van je bredere IT-strategie. Door middel van een roadmap creëer je een brug tussen de gevormde visie, wensen en eisen en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Het verbindt “de business” met de technologie en brengt deze dichter bij elkaar.
  3. Een roadmap zorgt voor doordachte, maar vooral sterk onderbouwde beslissingen. Bij voorkeur wordt alles SMART gedefinieerd.
  4. Roadmaps onthullen eventuele zwakke schakels binnen je organisatie. Dit kan zijn organisatorisch, technisch, procesmatig of een combinatie. Vervolgens wordt hier op gepaste wijze actie op ondernomen.
  5. Een roadmap helpt bij het stellen van realistische doelstellingen. Dit zou betrekking kunnen hebben op de algehele tijdsplanning (in hoeveel tijd komen van A naar B?), de implementatie van een bepaald product of applicatie, etc. dat maakt niet zo veel uit. Door afspraken te maken rondom specifieke deliverables en door tijdig te evalueren en-of bij te sturen waar en wanneer nodig blijf je “op koers”.
  6. Een roadmap geeft inzicht in de financiën en helpt je om prioriteiten te stellen. Dit gebeurt o.a. op basis van “de vraag” vanuit de business. Met andere woorden, wat wordt er als zeer kritisch bestempeld, enzovoorts. Door hier vooraf over na te denken worden tijd, geld en personeel op de meest efficiënte manier ingezet.
  7. Stroomlijnen tussen business units. Grotere organisaties bestaan vaak uit meerdere business units, elk met een eigen visie, productlijn, verdienmodel etc. Door roadmaps van meerdere BU’s met elkaar te combineren komen mogelijke overeenkomsten aan het licht. Dit stelt organisaties in staat om efficiënter om te gaan met de benodigde resources en helpt om eventuele ontwikkelkosten te drukken.
  8. Een goed verhaal. Een roadmap stelt je in staat om op eenvoudige wijze uit te leggen wat “het plan” is voor de komende maanden, zo niet jaren, en hoe je deze denkt uit te gaan voeren. Vaak helpt het om het een en ander visueel uit te werken/ weer te geven. Zowel medewerkers, klanten, partners, leveranciers als het management kunnen hierbij zijn gebaat.
  9. Een roadmap zorgt in veel gevallen voor “korte lijnen” van communicatie waarbij de verantwoordelijkheden (en het zogenaamde ownership) wordt gedeeld – met andere woorden, het is teamwork.
  10. Een roadmap is dynamisch, niet statisch. Het stelt het team in staat om waar en wanneer nodig in te spelen op bepaalde gebeurtenissen die vragen om een aanpassing in aanpak, een product, of mogelijk zelfs de bredere uitgewerkte visie. Een risicoanalyse maakt in veel gevallen een onderdeel uit van het geheel. Als onderdeel hiervan kan vooraf worden bepaald wanneer stappen binnen de roadmap herzien zouden moeten worden.

Hoewel het bovenstaande een uitgebreid beeld schetst van de toegevoegde waarde die een roadmap kan hebben, of beter gezegd heeft, is deze lijst natuurlijk niet compleet. Iedere organisatie is anders, heeft andere doelstellingen, wensen of eisen. Ook zal niet ieder bedrijf klaar zijn voor een roadmap voor meerdere jaren. Begin wanneer gewenst klein, houdt een vinger aan de pols en onderneem tussentijds gepaste actie. Als vuistregel kun je stellen dat roadmaps over het algemeen beginnen vanaf een maand of drie. Benieuwd naar onze diensten en expertise? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar +31 850601282 of te mailen naar info@salomon-it.nl. Je kunt ook het contactformulier op onze website invullen.

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht