Eric Kuiper: ‘Succes heeft een geheim ingrediënt nodig’

Het streven naar het succesvol realiseren van de jaarlijkse doelstellingen is voor elke onderneming een welbekende uitdaging. Omdat IT meer dan regelmatig gezien wordt als een onmisbare pijler in het behalen van dit succes is het zéér interessant om te analyseren welke aspecten hierbinnen een doorslaggevende rol spelen.

Vernieuwing, uitbreiding, Inrichting? Moet er aandacht besteed worden aan het afstoffen van de processen en procedures? Loopt de beschikbare kennis en kunde gelijk op met de behoefte? Hoe zorg ik ervoor dat IT minder aandacht vraagt en de focus gericht blijft op het primaire proces en de aandacht voor de klant?

Veel bedrijven worstelen met dit vraagstuk en zoeken hulp bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Succes is, volgens Eric Kuiper van Salomon IT Solutions, afhankelijk van diverse factoren. In relatie tot IT is het in de zoektocht naar verbetering noodzaak om inzichtelijk te maken waar verbeteringen te realiseren zijn voordat je op zoek gaat naar een nieuwe oplossing.

Meten is weten

Hoe basaal dit ook klinkt, toch wordt hier vaak aan voorbij gegaan omdat er te snel gekozen wordt voor het nieuwe. ‘Meten is weten’, zegt Eric, ‘en dat is gelijk één van de belangrijkste ingrediënten die nodig zijn om succes te behalen.’

Als je het onderwerp “efficiency” adresseert, is het is belangrijk om te weten hoe de gebruikerservaring van de medewerkers is als het gaat over het werken met de digitale werkplek. Sluit de beschikbare functionaliteit aan op de eisen en wensen anno 2018?

Kunnen de medewerkers optimaal samenwerken, zowel intern als met externe relaties? Of hebben de gebruikers workarounds geïmplementeerd en achterdeuren geopend die ogenschijnlijk het individu dienen maar ondertussen beveiligingsrisico’s en kans op datalekken verhogen, maar in geen enkele vorm de samenwerking verbeteren.

‘Efficiency en gebruikerservaring gaan hand in hand’, geeft Eric aan. ‘Analyseer eerst hoe de vlag er bij hangt in relatie tot de gebruikersbehoefte, de jaarlijkse doelstellingen en de visie voor de aankomende jaren.’ Maak vervolgens een plan met daarin de beroemde onderscheiding tussen de ‘need to haves’ en ‘nice to haves’.

Indien relevant vormen deze uitkomsten de uiteindelijke basis voor de business case. Maar daarmee zijn nog niet alle ingrediënten voor succes verzameld.

Mensen

‘Wat heb je dan nog meer nodig?’, vraag je je misschien af. Kuiper heeft het antwoord: ‘Business consultants die de samenhang kunnen zien, die het bedrijf doorgronden en op technisch, directie en eindgebruiker niveau kunnen meepraten. Specialisten die kunnen helpen met het aanbrengen van de scheiding tussen nut en noodzaak.’

Juist deze mensen kunnen bepalen welke route er moet worden bewandeld en welke bocht kan worden afgesneden. ‘Daarbij wordt rekening gehouden met alle goede zaken die er al zijn, de wensen en eisen die zijn verzameld en de doelen die (mogelijk) bereikt moeten worden.”

Wat maakt deze collega’s van Salomon IT Solutions nu zo speciaal? Eric antwoord met een glimlach: ’Het zijn medewerkers die op natuurlijke wijze zijn uitgekomen bij de plek waar ze nu zitten. Ze hebben een proven trackrecord op diverse gebieden, variërend van IT-management, Service delivery management of Senior techneut.

Maar allemaal met een servicegerichte insteek. IT is immers een middel en niet een doel. Het zijn mensen die echt geloven in het leveren van kwaliteit en handelen in het belang van en luisteren naar de klant, en niet geheel onbelangrijk; kritisch waar nodig.’

Natuurlijk binnenkomen

‘Wij rekruteren niet’, voegt Kuiper toe. ‘De mensen die wij in dienst nemen, zijn relaties die wij goed kennen. Het zijn personen van wie we overtuigd zijn als het gaat om kennis en kunde, én het zijn mensen die graag klanten willen en kunnen begeleiden om te komen tot het juiste besluit’.

Dit is natuurlijk ook goed voor de motivatie van de werknemers. ‘Ze komen binnen via ons eigen netwerk, zien wat wij doen, en geloven in onze propositie. Bovendien zijn ze vermogend genoeg om onze klanten van A tot Z te begeleiden.’

Salomon kan daarmee één van de geheime ingrediënten zijn om te komen tot succes. Nieuwsgierig? Nodig ons dan eens uit voor koffie, dan zorgen wij voor het gebak.

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht