IT is mensenwerk en mensenwerk kan niet zonder IT

Sinds begin dit jaar heb ik een opdracht bij een grote welzijnsorganisatie in het westen van het land. Fantastisch in alle opzichten: fantastisch om te zien hoe gemotiveerd en betrokken de medewerkers zijn als het gaat om het bijstaan van kwetsbare bewoners in de diverse gemeentes. Fantastisch ook om bij te mogen dragen aan de digitalisering van deze dienstverlening waarop nu heel hard ingezet wordt.

Aan digitalisering werd al gewerkt vóór de Corona-crisis, maar deze heeft wel bijgedragen aan de stroomversnelling waarin dit terecht is gekomen. Zo is snel duidelijk geworden dat sommige vormen van dienstverlening prima werken via beeldbellen. En sommige ook niet. En dat communiceren met jongeren heel goed kan gaan, als daar het juiste chatprogramma voor ingezet kan worden.

Ondertussen kan ik zeggen dat deze organisatie het goed aanpakt. Zowel de manier waarop men is georganiseerd, als de wijze waarop zij zich als organisatie naar buiten toe wil etaleren, zijn onderwerp van een aantal opgaven, oftewel programma’s. Vanuit deze organisatiedoelstellingen wordt een digitale strategie uitgewerkt en vervolgens komt daar dan een aantal strategische en tactische (IT-)projecten uit voort. Vanuit mijn primaire rol als projectmanager en op sommige onderdelen ook als adviseur, ben ik in de bevoorrechte positie om mee te mogen denken over de invulling en de aanpak van deze projecten.

Voor het op de juiste manier aanspreken van de beoogde doelgroepen, wordt een nieuwe website gebouwd. Voor de directe interactie, met bijvoorbeeld jongeren en seniore bewoners in de wijken, worden digitale portalen ontwikkeld. Deze zijn gericht op directe actie en interactie.

Eenzelfde opzet wordt gemaakt voor de vele vrijwilligers die zich willen inzetten in de samenleving. En die daarbij een vorm van hulp willen aanbieden die past bij hun talenten en interesses. Er wordt ook volop ingezet op het automatiseren van bijvoorbeeld interne formulierenstromen en onderlinge kennisdeling. En onderliggend aan dit alles wordt de transparantie en ‘meetbaarheid’ van de effectiviteit van de maatschappelijke dienstverlening steeds belangrijker, waardoor de organisatie genoodzaakt is steeds meer ‘data-gedreven’ te werken.

En toch, ondanks deze forse inzet op digitale oplossingen, mag de essentie van de organisatie nooit uit het oog verloren worden: mensenwerk dat het leven van veel bewoners in de verschillende gemeentes gemakkelijker een draaglijker maakt. Zoals gezegd: fantastisch om daaraan bij te mogen dragen. 

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht