Weten waar je aan toe bent!

De afgelopen maanden hebben we je geïnformeerd over onze verschillende assessments als onderdeel van de bredere Salomon roadmap propositie (hieronder nogmaals de links naar de betreffende artikelen). Vandaag wil ik het kort hebben over hoe Salomon een toegevoegde waarde levert wanneer ‘klant x’ een controle wil laten uitvoeren door een onafhankelijk kennis partij, op een door ‘dienstverlener y’ opgeleverde omgeving.

Laat ik bij het begin beginnen

Als ik zeg een ‘opgeleverde omgeving’ dan beperkt zich dat niet tot de technische infrastructuur (servers, desktops, applicaties, netwerk, enzovoorts), zeer zeker niet! Dat is slechts een onderdeel van het geheel, wij gaan (uiteraard altijd in overleg met onze eindklant) veel verder dan dat.

Stel je voor…

Klant x heeft dienstverlener y gevraagd om een nieuwe infrastructuur op te leveren. Maar daar blijft het niet bij.

Vervolgens willen ze ook gebruik maken van hun kennis en expertise als het gaat om nazorg, dagelijkse ondersteuning in de vorm van een helpdesk – telefonisch, per mail, en op locatie wanneer gewenst – het doorvoeren van changes, het (proactief) onderhouden van de omgeving, en zo verder. Een situatie die wij vrij vaak tegenkomen.

Het is dan voor klant x belangrijk om, naast een feilloos werkende infrastructuur, ook duidelijke afspraken te maken over de operationele verantwoordelijkheden, veelal vastgelegd in een DAP – Dossier Afspraken Procedures – document.

Hier komen vervolgens zaken bij als AVG compliancy, veiligheid, (ITIL) processen, beleid, het borgen van SLA/KPI afspraken, verschillende procedures en rapportages, etc. Kortom, je begrijpt waar ik heen wil.

Toetsing

Wanneer de nieuwe, of aangepaste omgeving (zo goed als) klaar is voor gebruik, de afspraken zijn gemaakt en de contracten (deels) zijn getekend, wil klant x een review/controle/toetsing laten uitvoeren op de opgeleverde infrastructuur.

Naast het technische aspect is klant x ook geïnteresseerd in de kwaliteit van de geleverde documentatie, borging van procedures, maar ook de volwassenheid en bekwaamheid van dienstverlener y.

De redenen hiervoor kunnen sterk uiteenlopen, en zijn wat ons betreft vaak niet, of minder van belang – wij geven je het inzicht, zodat jij de juiste keuzes kunt maken.

Onze aanpak is vrij eenvoudig, althans op papier. In werkelijkheid gaat hier natuurlijk de nodige voorbereiding aan vooraf, en ook voor wat betreft de uitvoering nemen we voldoende tijd, kwaliteit staat immers voorop.

Hoe we dat doen?  

Om je een idee te geven van waar we zoal naar (kunnen) kijken volgt hieronder een beknopte opsomming…

Het begint met een kennismaking. Samen met jou/jullie kijken we naar wat de wensen zijn, definiëren we in meer detail waar naar gekeken/wat getoetst moet worden (scope), bespreken we eventuele randvoorwaarden, wanneer het project succesvol is, bepalen we de doorlooptijd, de kosten en zetten we alles op papier.

Na een officieel akkoord gaan we van start. In hoofdlijnen pakken we dat als volgt aan.

  • Stap 1 – Het verzamelen van relevante documentatie en informatie.
  • Stap 2 – Interviews met de betrokken medewerkers van dienstverlener.
  • Stap 3 – Onderzoek opgeleverde infrastructuur.
  • Stap 4 – Dienstverlener toetsen op bekwaamheid.
  • Stap 5 – Rapportage opstellen inclusief de IT-roadmap en het presenteren hiervan.

Detail niveau

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen we met bovengenoemde stappen zeer ver gaan als het gaat om het detail niveau. Maar omdat niet iedere organisatie gelijk is of behoefte heeft aan dezelfde (soort en hoeveelheid) informatie maken we (samen) een plan op maat.

Tijdens een eerste kennismaking vertellen we je graag meer over hoe we de genoemde hoofdlijnen van meer detail voorzien en hoe een dergelijk plan er voor jouw bedrijf uit zou kunnen zien. Tot snel.

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht