Van reactief naar proactief – Cloud (adoptie) biedt uitkomst

De transitie van reactief naar een proactieve manier van IT bedrijven klinkt eenvoudig maar is makkelijker gezegd dan gedaan.
Proactief handelen betekend meestal investeren vooraf, in de vorm van geld en tijd. Dat terwijl kleinere (IT) organisaties vaak te maken hebben met een te kort aan personeel en beperkte budgetten. Dit is waar Cloud adoptie om de hoek komt kijken.

Ik (Bas) zal niet op voorhand beweren dat “de Cloud” het antwoord op alles is, realistisch gezien is dat natuurlijk niet zo. Wel denk ik dat Cloud diensten in veel gevallen IT kunnen versimpelen met als bijkomend gevolg dat bedrijven een sterkere focus houden op wat echt belangrijk is: de dagelijkse gang van zaken, aandacht voor hun producten, diensten en-of klanten. Mede om deze reden moet “Cloud” te alle tijden worden overwogen als onderdeel van je bredere IT strategie.

Uit het boekje

Wanneer er vanuit de “business” om X en-of Y wordt gevraagd schiet (over het algemeen) de in of externe IT organisatie in beweging om het een en ander voor elkaar te krijgen – een reactieve houding. Maar, steeds vaker zien we dat er gewerkt wordt met zogenaamde service, producten en-of diensten catalogussen. De IT organisatie speculeert, voorziet wat nodig gaat zijn, of doet zelf suggesties waarbij eerder overeengekomen specificaties en zaken als SLA’s en andere service en kwaliteit gerichte afspraken blijven gehandhaafd – in andere woorden, de service catalogus is in lijn met de verwachtingen, doelstellingen, wensen en eisen vanuit de business.

Hierbij is kenmerkend dat wanneer er voor bepaalde services of producten wordt gekozen deze binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn voor gebruik. M.a.w. ze bestaan al en hoeven niet meer te worden bedacht of gebouwd. Klik en klaar. Misschien ietwat kort door de bocht, maar in grote lijnen is dat wel het idee – een proactieve manier van IT bedrijven.

Op de plank

Kleinere IT organisaties, met name die van MKB bedrijven hebben vaak niet de middelen (tijd, geld, personeel) om een (groot) deel van de mogelijk gewenste producten, diensten en andere services “op de plank” te hebben liggen. En wat als je ze wel hebt maar er wordt geen gebruik van gemaakt? Of juist wel maar je hebt niet voldoende (capaciteit)?

Naar “de Cloud”

Een Cloud provider kan hier uitkomst bieden. De min of meer onuitputtelijke schaalbaarheid (op verschillende vlakken) waar zij over beschikken is voor vrijwel geen enkel bedrijf haalbaar. Het eerder aangehaalde “klik en klaar” principe is hier eerder regel dan uitzondering en vanwege de grote kwantiteit aan diensten en producten bestaat de kans dat deze per week, maand, jaar goedkoper worden – hoewel dit wel per type dienst/product en Cloud provider kan schelen. Vanzelfsprekend is ook de verschuiving van een CapEx (investeren vooraf) naar een OpEx (betalen voor wat je ge/verbruikt) model een belangrijk gegeven. Het vraagt een andere aanpak en manier van denken maar door op deze manier om te gaan en in te spelen op de behoefte vanuit de “business” worden zowel kleine als grotere IT organisaties meer en meer gezien als interne IT service providers.  

Cloud adoptie

De huidige Cloud provider markt is overvol. Inmiddels bestaan er duizenden diensten en producten om uit te kiezen wat het niet makkelijk maakt. Idealiter classificeren IT organisaties zelf hun behoeften in verschillende beschikbare Cloud services en categorieën. Ik zeg bewust idealiter, want de praktijk leert dat ook dit geen haalbare kaart blijkt. Men heeft vaak geen idee waar te beginnen, waar op gelet moet worden, wat haalbaar is, wat niet etc.

Bij voorkeur worden alle diensten en producten afgenomen als een service. Een uitzondering daargelaten zal dat in de meeste gevallen niet lukken. Geen probleem, de te behalen winst is evengoed nog groot. Een doordacht en onafhankelijk Cloud adoptie Framework biedt hierbij uitkomst. Een gestructureerde manier van werken, inventariseren en beslissen waarbij een gedegen onderbouwing niet ontbreekt. Als onderdeel van een bredere Roadmap, of opzichzelfstaand.

Beknopt overzicht

Zonder nu al te veel in detail te treden kan ik verklappen dat we bij Salomon momenteel druk bezig zijn om (als onderdeel van onze Roadmap propositie) ons eigen onafhankelijke Cloud adoptie Framework te ontwikkelen (eerder hier kort aangekondigd). Met de nadruk op onafhankelijk. Wij sturen niet aan op het gebruik van Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud of welke andere provider dan ook. Onze aanpak is gebaseerd op jaren aan ervaring, een frisse en realistische blik op de markt en de mogelijkheden die worden geboden. Ook hier doen wij het anders!

Naast verschillende technologische onderdelen, staat vooral “de business” centraal (helaas wordt dit nog te vaak over het hoofd gezien of simpelweg vergeten) en zullen zaken als (Cloud) governance, culturele verschuivingen, security, privacy en service/project management (processen) belangrijke pijlers zijn. Toepasbaar op kleine en grote organisaties, enkele “workloads” of honderden, de uitgewerkte principes blijven het zelfde.

We geven sterk onderbouwde adviezen rondom het gebruik van verschillende Cloud (en overige) services en producten en hoe deze wel of niet in te zetten. De mogelijkheden die Cloud services bieden gaan namelijk vele malen verder dan “slechts” de virtuele machines en Office 365 waar men het veelvuldig over heeft (zo ook wij natuurlijk).

Handvatten

Misschien nog wel belangrijker geven we je praktische (visuele en geschreven) handvatten m.b.t. hoe je een dergelijke aanpak en nieuwe/andere manier van werken en denken binnen je bedrijf kan laten landen. Betrokkenheid, communicatie en ambassadeurs zijn hier de sleutelwoorden.

Door de opzet en flexibiliteit van het SCAF (Salomon Cloud adoptie Framework) voorkomen we (eind) rapportages van 100+ pagina’s en bergen aan jargon. Nee, alleen datgene wat er voor jullie toe doet wordt bekeken, besproken en getoetst.

Een op maat gemaakt advies, iedere keer weer. We kennen de markt en de mogelijkheden, ons advies is daarom altijd onafhankelijk en to the point, zoals jullie dat van ons zijn gewend.

To be continued…

Contact

Noordereinde 127a 1243
JL 's-Graveland

Telefoon: +31 850601282
E-mail: info@salomon-it.nl 

Interesse in regelmatige updates vanuit Salomon IT? Volg ons op LinkedIn.

Meest recente bericht